Hızlı Erişim

Yönetmelik

TTBS,Taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla hazırlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında tasarlanmış bir bilgi sistemidir.

Yetki Belgesi Sorgula

Taşınmaz ticareti yetki belgesi alan işletme bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanım Klavuzu

Kullanım kılavuzunu buradan indirebilirsiniz.

Duyuru

Bilindiği üzere, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile daha etkin mücadele edilebilmesi ve mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için gerek uluslararası alanda gerekse iç hukukta finansal kuruluşlara ve finansal olmayan bazı iş ve mesleklere yönelik birtakım yükümlülükler getirilmiş olup 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte, ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler de Kanunun uygulanmasında yükümlü olarak sayılmıştır.

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına ilişkin 7 Nisan 2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2021/1 sayılı Karara ilişkin Resmî Gazete’ye ve MASAK web sitesinde yayımlanmış basın açıklamasına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Anılan Kararda yer alan hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210407-28.pdf
https://masak.hmb.gov.tr/haberler/basin-aciklamasi